AVR drobnosti

RFID čtečka a ATmega8

V říjnu 2014 jsem bastlil domácí alarm a jelikož jsem ke vstupním dveřím nechtěl dávat klávesnici, rozhodl jsem se pro RFID. Tak jsem si od jednoho "soudruha" z Číny objednal níže uvedenou čtečku + 50 přívěsků na klíče. To vše za 400,-Kč, takže OK :-)

Čtečka má výstup protokolem Wiegand, jehož pěkný popis je např. zde http://www.dhservis.cz/dalsi_1/wiegand.htm

Popis výstupů:

Příjem jednotlivých bitů je realizován reakcí na sestupnou hranu signálu D0 - fous D0 je připojen na pin PD2(INT0). V programu je pak nastaveno, aby bylo na sestupnou hranu INT0 vyvoláno přerušení - tedy informace o tom, že čtečka poslala "nulu". Obdobným způsobem lze vyřešit i D1 - připojit ho na PD3(INT1) a reagovat na sestupnou hranu D1. Jenže problém ATMega8 je, že INT0 a INT1 jsou jen dva a pokud oba dva využijí na čtečku, tak už nezbyde pro nic jiného. Novější malé AVRka mají PCINTx, tedy možnost vyvolat přerušení na libovoleném pinu - mám však doma hromádku ATMega8... Čili vyřešeno je to následovně: D0 je připojen PD2(INT0), D1 pak na libovolný jiný GPIO. Mezi D1 a D0 je vložena dioda (anodou na D0 a katodou na D1). To způsobí, že pokud přijde od čtečky "jednička", tak se přes diodu stáhne k zemi i D0 a vyvolá se přerušení. Pokud přijde čtečky "nula", stáhne se k zemi jen D0 a D1 zůstane v klidovém stavu. Přerušení INT0 je tak vyvoláno libovolným bitem od čtečky a rozhodnutí, zda-li je příchozím bitem "nula" nebo "jedna" je test stavu pinu s připojenou D1.

Funkce a proměnné jsou následující:

Použití v souboru main.c


#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define F_CPU 8000000UL 
#include <util/delay.h>
#include "rfid.c"
//#include "debug.c"

#define FALSE 0
#define TRUE 1

// Sekundove tiky od casovace Timer 1
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
 // takt pro provoz rfid
 rfidHeartBeat();
}

int main(void) {
 
 // nastaveni gsm
 rfidInit();  
 
 // nastaveni debugline
 //debugInit();
 
 // Nastaveni casovace Timer 1 na sekundove pulsy jako preruseni
 TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<CS10) | (1<<WGM12);  // timer1 1024 prescaler, CTC mode
 OCR1AH = 0x1E; 
 OCR1AL = 0x84;
 TIMSK |= (1<<OCIE1A);

 // Povoleni preruseni
 sei();
 
 // hlavni smycka
 while(1) {

  // zpracovani nove prijate RFID karty      
  if( rfidNewCardReceived ) {

   // nyni je prijata nova karta, kod je v poli rfidReceivedData
   // test, zda-li v DB v EEPROM

   if(rfidFindCardInDB()) {

    // přijatou kartu zname, je v DB

   }

   // ukončeni zpracovani prijate karty
   rfidCleanup();   
  } 
  
  
  // zapis prijate karty do DB na pozici 5
  rfidAddCard(5);  

  // smazani karty z DB na pozici 0
  rfidDeleteCard(0);  

 }
 
}

Komunikace s GSM modemem (Siemens TC35i, aj.)

Umožňuje tři základní funkce: přijmout SMS, odeslat SMS a prozvonit. A to tak, že vše je řízeno časovačem posunováním se v malém stavovém prostoru. Program tedy může dělat cokoliv jiného, než jen čekat na odpovědi z modemu. Funkce a proměnné jsou následující:

Použití v souboru main.c


#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define F_CPU 8000000UL 
#include <util/delay.h>
#include "gsm.c"
//#include "debug.c"

#define FALSE 0
#define TRUE 1

// Sekundove tiky od casovace Timer 1
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
 // takt pro provoz GSM modemu
 gsmHeartBeat();
}

int main(void) {
 
 // nastaveni gsm
 gsmInit();  
 
 // nastaveni debugline
 //debugInit();
 
 // Nastaveni casovace Timer 1 na sekundove pulsy jako preruseni
 TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<CS10) | (1<<WGM12);  // timer1 1024 prescaler, CTC mode
 OCR1AH = 0x1E; 
 OCR1AL = 0x84;
 TIMSK |= (1<<OCIE1A);

 // Povoleni preruseni
 sei();
 
 // hlavni smycka
 while(1) {

  // Test priznaku prijate zpravy
  if( gsmNewSMS ) {
   
   // PrijataSMS.tel  - zde je cislo odesilatale SMS
   // PrijataSMS.text - zde je text zpravy

   // odeslani odpovedi - papousek - posle to co dostal
   gsmSendSMS(PrijataSMS.tel, MEMORY, PrijataSMS.text, MEMORY);
   
   // Nastaveni priznaku, ze SMS byla zpracovava
   gsmNewSMS = FALSE;
  }
  
  // odeslani SMS
  gsmSendSMS(PSTR("420608123456"), FLASH, PSTR("Ahoj svete"), FLASH);
  
  // zpozdeni smycky - aby se v tomto pripade poslala SMS jednou za 5 sekund
  _delay_ms(5000);

 }

}

UART debug

Jedná se o dvě funkce, které umějí poslat na jeden GPIO pin UART rámec se znakem nebo textem. Nepotřebují k tomu žádné HW zdroje, kromě zmíněného jednoho pinu. Ideální pro debug malých AVRek.

Použití v souboru main.c

#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define F_CPU 8000000UL 
#include <util/delay.h>
#include "debug.c"

#define FLASH  1
#define MEMORY 0

// Retezec v FLASH
char RETEZEC[] PROGMEM = "Ahoj svete z FLASH";

// Retezec v RAM
char mystring[31]= {"Ahoj svete z RAM"};

int main(void) {

 // nastaveni debugline
 debugInit();

 // hlavni smycka
 while(1) {

  // vypis retezce z RAM
  debugSendString(mystring, MEMORY);

  // vypis retezce z FLASH
  debugSendString(RETEZEC, FLASH);

  // vypis jednorazoveho retezce z FLASH
  debugSendString(PSTR("Ahoj"), FLASH);

  // vypis jednoho znaku
  debugSendChar('X');

  // krokovaci zpozdeni
  _delay_ms(1000);
 }

}

29.08.2007

Už je to tak 2 roky, kdy jsem si řekl, že s assemblerem končím :-) Fakt, je to sice úžasný způsob programování jednočipů, ale jelikož bych nerad datlováním delších programů strávil půlku života, tak když jsem se rozhodoval co dál, Céčko byla jasná volba :-)))

Po prvotním zděšení z avr-gcc a jeho MakeFile jsem na chvíli zakotvil u komerčního CodeVison, které bylo na první klik funkční a předvařené kontrukce a konfigurace v začítcích opravdu dost pomohly. Poté jsem se ale vrátil k avr-gcc a to hlavně z toho důvodu, že je free a bez nějakých zbytečných omezení.

Na této stránce bych chtěl postupně umísťovat různé postřehy a drobnosti, které mě potkají. Není mým cílem zde uvádět nějaké advanced záležitosti, ale opravdu jednoduché věci, které mohou začátečníkům pomoci se v C pro AVR zorientovat.

Všechno je odladěno a odzkoušeno na WinAVR (GCC + AVRLibc). Na webu AVRLibc je taky dosti dobrá dokumentace, především co se týče eeprom, přerušení a všeho možného u AVR architektury a C.


Jednoduché čtení teploty z čidla DS1820.

Tento kousek kódu je schopen komunikovat s čidlem DS1820 na one-wire sběrnici a přečíst z něj teplotu. Omezení je, vzhledem k jednoduchosti, ve schopnosti komunikovat pouze s jedním zařízením na sběrnici. Ve většině případů to stačí a implementace plné podpory one-wire je zbytečná.

#include <avr/io.h>
#define F_CPU 4000000UL // 4 MHz - takt MCU
#include <util/delay.h>
#include "myds.h"

#define PD6     0x40      // na PD6 je připojeno čidlo
#define TX     DDRD |= PD6;
#define RX     DDRD &= ~PD6;
#define RXPIN    PIND&PD6


// provede reset a test prezence ds-18b20 na sbernici 
unsigned char ow_detect_presence(void) {
 unsigned char out=1;       // vychozi navratova hodnota
 RX;                // vychozi stav sbernice
 _delay_us(1000);         // pro ustaleni
 TX;                // bus low
 _delay_us(480);          // cas pro prikaz reset
 RX;                // uvolneni sbernice
 _delay_us(70);          // cekani na potvrzeni teplomerem
 if(RXPIN) out=0;         // pokud detekovana log.1, tak teplomer na sbernici neni
 _delay_us(410);          // pauza pred dalsi komunikaci
 return out;            // vrati stav 1=teplomer nalezen, 0=teplomer nenalezen
}

// posle na sbernici log.1
void ow_write_one(void) {
 TX;                // bus low
 _delay_us(6);           // pauza definujici log.1
 RX;                // uvolneni sbernice
 _delay_us(64);          // pauza pred dalsi komunikaci 
}

// posle na sbernici log.0
void ow_write_zero(void) {
 TX;                // bus low
 _delay_us(60);          // pauza definujici log.0
 RX;                // uvolneni sbernice
 _delay_us(10);          // pauza pred dalsi komunikaci 
}

// precte jeden bit ze sbernice
unsigned char ow_read_bit(void) {
 unsigned char out=0;       // vychozi navratova hodnota bitu
 TX;                // bus low
 _delay_us(6);           // pauza pro stav cteni
 RX;                // uvolneni sbernice
 _delay_us(9);           // pauza pro reakci teplomeru
 if(RXPIN) out=1;         // test stavu sbernice, vlastni cteni
 _delay_us(55);          // pauza pred dalsi komunikaci 
 return out;            // prectena hodnota, 1 nebo 0
}

// odeslne na sbernici jeden byte. Odesila se prvni LSB
void ow_write_byte(unsigned char tosend) {
 int n=8;
 while(n--) {
  if(tosend&1) ow_write_one(); else ow_write_zero();
  tosend >>= 1;
 }
}

// prijde ze sbernice jeden byte. Prijima jako prvni LSB.
unsigned char ow_read_byte(void) {
 int n=8, out=0;
 while(n--) {
  out >>= 1;            // bitovy posuv doprava
  if(ow_read_bit()) out |= 0x80;  // nastaveni nejvyssiho bitu na 1
 }
 return out;
}

// nacte teplotu z teplomeru a vrati ji ve formatu 1000+t*10
// priklad: 23.5°C = 1235, -10.5°C = 895
// tento format lze snadneji zpracovavat nez nejake floaty (zerou moc pameti)
unsigned int zmer(void) {
 unsigned char data_lo, data_hi, desetiny;
 signed char teplota;
 unsigned int tmp = 0;
 cli();
 ow_detect_presence();
 ow_write_byte(0x0CC);
 ow_write_byte(0x44);
 _delay_ms(300);
 ow_detect_presence();
 ow_write_byte(0x0CC);
 ow_write_byte(0x0BE);
 data_lo=ow_read_byte();   // 1. byte scratchpadu teplomeru = spodni byte teploty
 data_hi=ow_read_byte();   // 2. byte scratchpadu teplomeru = horni byte teploty
 teplota = (data_lo & 0x0F0) >> 4 | (data_hi & 0x0F) << 4 ;  // signed teplota
 tmp = 10 * teplota + 1000;
 desetiny = (data_lo & 0x0F) * 0.625;
 if(tmp<1000) tmp -= desetiny; else tmp += desetiny;
 if((tmp<700)||(tmp>2200)) tmp=0;
 sei();
 return tmp; 
}


int main(void) {
 while(1) {
  funkce_co_nekam_posle_vysledek( zmer() );
 }
}


Vlastní zpožďovadlo s využitím timeru a přerušení

#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

// povoleni a zakazani preruseni pro generovani casove prodlevy
#define TIMER1_OVF_ENABLE TIMSK|=1<<TOIE1
#define TIMER1_OVF_DISABLE TIMSK&=~(1<<TOIE1)

// globalni promenna pouzita v preruseni
volatile unsigned int counter = 0;

// preruseni kazdou 1ms na generovani zpozdeni
// TCNT1=65535-(F_CPU/1000)
// Pro 4MHz: 65535-(4000000/1000)=65535-4000=61535=F05F
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
 TCNT1H=0x0F0;
 TCNT1L=0x5F;
 if (counter) {
  counter--;
  asm("wdr");
 }
}

// cekaci smycka po kroku 1ms
void delay(unsigned int cas) {
 counter=cas;
 TIMER1_OVF_ENABLE;
 while(counter) asm("nop");
 TIMER1_OVF_DISABLE;
}

int main {
 TCCR1A=0x00;
 TCCR1B=0x01; // timer1 bez preddelicky, vstup systemovy takt
 sei(); // povoleni preruseni
 while(1) {
  delay(1000);
 }
}

EEPROM aneb ukládáme na 100 let

Pracovat z EEPROM nelze tak jednoduše, jako tomu bylo například v CodeVision, ale musí se využívat funkce k tomu určené.

#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
#define EEPROM_SECTION __attribute__ ((section (".eeprom")))

// globalni promenne v EEPROM, například tyto
uint8_t ee_pole[3] EEPROM_SECTION = {'1','2','3'};  // unsigned char pole
uint16_t ee_bigpole[200] EEPROM_SECTION = {0x6581,0x3283}; // unsigned int pole
uint16_t ee_cislo EEPROM_SECTION = 15; // unsigned int 
uint8_t ee_kolo EEPROM_SECTION; // unsigned char

// globalni promenne v RAM na ukazku prace s EEPROM
unsigned int a;
unsigned char x,y;

int main(void) {
 // "běžná" práce s EEPROM je pak například tato
 a=eeprom_read_word(&ee_bigpole[1]);
 x=2;
 eeprom_write_byte(&ee_pole[x],0x2F);
 y=x+eeprom_read_byte(&ee_kolo);
 y=200;
 while(y--){
  eeprom_write_word(&ee_bigpole[y],eeprom_read_word(&ee_cislo););
 }
}

Konstanty ve FLASHce

K čemu je to dobré? V případě, že máte velké množství konstant, které ve vašem programu potřebujete, tak je celkem nesmyslné je cpát do RAM, které je vždycky málo. Daleko vhodnější je nechat tyto konstatnty ve flash paměti a v případě potřeby si pro ně jednoduše sáhnout. Příkladem můžou být texty a hlášky, které jednočip vypisuje na displej a nebo posílá přes RS232 do světa. Opět dokumentace. Taková jednoduchá ukázka je zde:

#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>

char HELLO[] PROGMEM = "Ahoj svete, ja jsem konstanta";
char CHYBA[] PROGMEM = "Chyba, uzivatel je nepritomen";  
char ZIVOT[] PROGMEM = "Je pondeli rano a to nemam rad :-)";  

// vypsani znakoveho retezce na terminal z flash pameti 
void write(char *sss){
 char k;   
 while ((k=pgm_read_byte(sss++))>0) {
  funkce_co_posle_znak_nekam(k); 
 } 
 lfcr();
} 

int main(void) {
 write(HELLO);
 write(CHYBA);
 write(ZIVOT);
}

Na počátku byla LED a jednočip

Blikání LED je sice doopravdy dost velká blbost, ale někdy se hodí, aby obsluha věděla, že procesor žije. A to nejlépe tak, aby blikání nezatěžovalo a nekomplikovalo vlastní program. Pokud je k dispozici nějaký časovač, je blikání snadné

#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

// stavova ledka
#define LED 0x04 // PD2
#define LED_SLOW TCCR0=0x05 // nastaveni TCCR0 na delicku 1024 pro pomale blikani led
#define LED_FAST TCCR0=0x04 // nastaveni TCCR0 na delicku 256 pro rychle blikani led
#define LED_SUPERFAST TCCR0=0x02 // nastaveni TCCR0 na delicku 8 pro super rychle blikani led

// bitova delicka
volatile unsigned char ledscaler = 0x08; 

// preruseni kde se prevraci stav vystupu s LEDkou
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
 if(!(ledscaler>>=1)) {
  if(!(PORTD&LED)) PORTD|=LED; else PORTD&=~LED;
   ledscaler=0x10; 
 }
}

int main(void) {
 PORTD=0x0;
 DDRD=0x0FF; // PortD jako vystup
 TIMSK|=1<<TOIE0; // povoleni preruseni timeru0 na preteceni
 sei(); // globani povoleni preruseni
 LED_SLOW;
 //LED_FAST; 
 //LED_SUPERFAST; 
}