Ohřev vody fotovoltaickými panely

01.06.2018

Intro

Koho neštvou poplatky na energie ať zvedne ruku :-) Mě tedy rozhodně ano a to i přesto, že po přestěhování do domku platíme dobrou polovinu z toho co v bytě (po přepočtu na plochu). Takže jsem už ve fázi projektu, po třetím pivu, píchnul tužkou na střechu a řekl - tady budou solární panely a hodně :-) Naštěstí mi do technických věcí žena nekecala, takže je všechno cajk... a panely jsou, i když v počtu menším než malém, ale o tom dále.

Proč je jich málo? Je to z důvodu ekonomické návratnosti, protože, ač se mnozí snaží tvrdit opak, je příšerně dlouhá. Posuďte sami:

Je mi jasné, že cena elektřiny půjde nahoru a nahoru poleze i spotřeba s tím, jak budou holky větší a budou v koupelně trávit více a více času - já už to bohužel nevykompenzuji, pod pět minut sprchu nedám :-) Takže jde o to, jestli se při takové malé úspoře vůbec do solárního ohřevu pouštět - nakonec tedy ano, byť tedy návratnost bude dost dlouhá. Nicméně pocit hračky je pro mě, jakožto chlapa, k nezaplacení :-)

Jen tak ze zvědavosti jsem poslal několika firmám poptávku na kompletní dodávku solárního systému na ohřev vody a to jak vodního, tak i fotovoltaiky. Ve všech případech došly takové pálky, že návratnost by byla hrubě přes 20 let i kdyby elektřina zdražila trojnásobně. Takže vítězí jedině svépomoc.

Bojler

Do domku jsem pořídil bojler DZ Dražice OKCE 160 S. Jedná se o stacionární variantu (na podlahu), která je 2x dražší než klasický závěsný bojler. Důvodem bylo to, že v naší chaloupce máme příčky ze sádrokartonu, takže posadit boljer na podlahu bylo řešení snazší než se pokoušet kotvit 200kg těžkou obludu na zeď a tvářit se, že tomu věřím. Bonusem je, že vlivem tepelných ztrát (trubky, kolena apod.) ohřívá bojler technickou místnost, kde tak nemusím topit.

Model OKCE 160 S je vlastně jen nádrž bez topného tělesa, které se musí dokoupit zvlášť. K jeho montáži je určena příruba vpravo. DZ Dražice nabízí dvě výkonové verze těles a to jednofázová 2.2kW (TPK210-12/2.2 kW) a třífázová 3-6kW (TPK210-12/3-6 kW). V obou případech se jedná o přírubu se suchými tělesy, kdy jsou topná tělesa vložena v trubce a až ta ve vodě. Takže by to mělo být poměrně bezpečné i pro stejnosměrné napájení, jež leze z FV panelů.

Pokud by se jednalo o "mokré těleso", tedy kdy je topná spirála přímo ve vodě, mohlo by při poruše obalu tělesa docházet průchodem stejnosměrného elektrického proudu k poškozování nádoby svodovými proudy a jiné nectnosti - ostatně je na každém soudruhovi, aby si prostudoval co umí stejnosměrný proud s elektrodami ve vodě, zvlášt když víme, ze se zcela jistě nejedná o vodu destilovanou. V tomto případě se musí bezpodmínečně použít regulátor se střídačem, jehož výstupem je střídavé napětí.

Jednofázová příruba je pro účely solárního ohřevu nevhodná, neboť obsahuje pouze jedno topné těleso o příkonu 2.2kW. Muselo by se složitě přepínat mezi tím, kdy má bojler ohřívat na elektřinu ze sítě a kdy ze solárních panelů. Souběh by byl nemožný, resp. příliš komplikovaný a tím nákladný. Zato třífázová varianta je poměrně zajímavá. Schéma zapojení napoví.

Příruba obsahuje tři topná tělesa a každé topné těleso dvě topné spirály. Příkon každé z nich (R) je 1kW při 230V. Na svorkovnici (1-10) lze propojkami nastavit požadovaný příkon, resp. paralelní zapojení spirál na jednotlivé fáze. Požadovaná teplota je řízena třífázovým termostatem.

Myšlenka je prostá - dvě spirály se využijí k ohřevu pomocí elektřiny ze sítě. Zapojení zůstane klasické, tedy termostat, 230V a hotovo. Zbylé čtyři spirály se poté připojí k fotovoltaickým panelům s tím, že vhodnou paralelní kombinací je možné přizpůsobit zátěž tomu, co panely při maximálním osvitu poskytují. Úprava je znázorněna na následujícím schématu. Důležité upozornění - z panelů leze stejnosměrný proud, čili je krajně nevhodné k jeho spínání použít termostat. Stejnosměrný proud se vyznačuje snadným vytažením elektrického oblouku při rozpojení a kontakty termostatu by to určitě nepřežily. Je tedy nutné ke spínání obvodu s panely použít nějaký prvek, který je DC konstruován. V mém případě to řeší regulátor a tranzistor.

Na výše uvedeném obrázku je znázorněna úprava vnitřního zapojení příruby.

Update 30.1.2019 - zlepšení využití energie ze slunce

Na základě schématu upravené příruby je zřejmé, že jsem k řízení požadované teploty bojleru používal pouze integrovaný termostat. Ten poté vypnul jak ohřev ze sítě, tak i zprostředkovaně ohřev pomocí panelů. V létě tak docházelo k tomu, že se bojler v brzkém odpoledni a poté se již elektřina ze slunce nevyužila.

Udělal jsem tedy menší modifikaci, kdy termostat plní pouze bezpečnostní fuknci a zabrání možnému přehřátí. Je nastaven trvale na maximální možnou teplotu a je schopen odpojit topné těleso a zároveň napájecí zdroj MPPT měniče - tedy panely. Řízení požadované teploty v bojleru je pak realizováno elektronickým termostatem a to na základě čidla umístěného na stejném místě, v jakém je čidlo integrovaného termostatu - v přírubě je na to speciální šachta. Elektronický termostat umožňuje dosáhnout teploty 55°C pomocí energie ze sítě a 68°C pomocí energie ze solárních panelů. Více jsem neriskoval vzhledem k možnému popálení příliš horkou "teplou" vodou.

Panely

Jak jsem se již zmiňoval v úvodu, denně si bojler vezme průměrně 6 kWh, což je 2:45 hodiny ohřevu. Elektřina ze sítě je do bojleru spínána časovým spínačem mezi 16-19 hodinou a to proto, aby se bojler dohřál před večerním koupáním. Cílem fotovoltaiky je zkrácení této doby ohřevu - nejlépe na nulu :-) Jde tedy o to, aby sluníčko ohřívalo vodu pomalu a v průběhu celého dne. Výkon panelů tedy nemusí být příliš velký, neboť časové okno (od rána do 16-ti hodin) je poměrně velké. Z tohoto důvodu jsem si z počátku pořídil pouze 4 kusy polykrystalických panelů o maximálním výkonu 270W. Jmenovité napětí je při zatížení 31V, tedy zhruba 120V při sériovém zapojení. Reálně jsou tyto hodnoty trochu nižší - při ostrém letním slunci na jižní Moravě jsem naměřil 970W při 115V. V roce 2021 jsem udělal upgrade na 8 panelů, čili sériově 240V a špička výkonu okolo 1800W.

Topné spirály v přírubě bojleru mají při napětí 230 V příkon 1kW. Při 115V je to však jen 250W (ohmův zákon). Avšak spojením všech čtyřech spirál dohromady se celkový příkon zvedne na 1kW - tedy jen o malinko více, než jsou schopny dodat panely. Jedná se téměř o ideální kombinaci, kdy zdroj 115V (4 panely) odpovídá zátěži. Pro 230V a 8 panelů je situace obdobná, paralelně se spojí 2 spirály.

Pokud je osvit panelů menší, dochází vlivem konstantní zátěže k rapidnímu poklesu napětí, tím i proudu a výkonu. Panely je tedy nutné odlehčit a k tomu slouží tzv. MPPT regulátor. Důsledkem vzroste napětí, proud, vyrobený výkon. V principu jde o to, že FV panely necháme nabíjet dostatečně velké kondenzátory a pomocí PWM připojujeme zátěž, resp. změnou střídy ovlivňujeme míru jejich odlehčení. MPPT regulátor její změnou hledá místo, kde je součin napětí na panelech a procházejícího proudu nejvyšší. Příklad: nyní je venku lehce pod mrakem, panely přes MPPT regulátor dávají 297W, pakliže regulátor obejdu, výkon spadne na 73W.

Mechanika

Panely mají rozměry 1640x992x40. Obsahují připojovací kabely o délce 900mm s konektorem MC4 (speciální vodotěsný konektor), takže je poměrně snadné je vzájemně propojit do série. Kabely s těmito konektory se dají běžně koupit, není tedy problém s nimi dojít od panelů až k bojleru bez jakékoliv svorkovnice - to u mě ale neplatí, neboť jsem měl již od doby stavby přiveden na půdu kabel 4x6 právě pro tento účel. Na obrázku je zprava přiveden "solární" kabel, je poměrně robustní a s dvojitou izolací - s trochou snahy se vejde do Wago svorky. Barvy jsem neřešil :-)

Panely se šroubují speciálními úchytkami na hliníkové lišty a ty poté háky do krokví. Je v tom krásný systém, takže není potřeba zapojovat žádnou lidovou tvořivost. Na čtyři panely jsem potřeboval následující materiál:

S háky jsem měl menší problém, ale podařilo se ho vyřešit. Jde o to, že mám na střeše taškovou krytinu Roben Monza a ta je poměrně těsná ve spodním spoji. Princip montáže háku je totiž takový, že se taška na příslušném místě vyjme, hák se přišroubuje do krokve a taška se vrátí zpátky. Hák poté vyleze pod spodním okrajem tašky. Vzhledem k těsnosti však taška nad hákem nesedí, resp. nezacvakne do zámků s vedlejšími taškami. Úprava se musí udělat flexou - a to je na střeše docela zábava :-) Háků se dá koupit celá řada. Doporučuji však výškové stavitelné, protože se dá snadněji přizpůsobit krytině a poloze krokví tak, aby to sedlo.

MPPT regulátor

Na tomto místě bych rád poděkoval Tomáši Nevřelovi a Jiřímu Oplockému za jejich poznatky a konstrukce, které zveřejnili na svých webech. Poměrně výrazně jsem se jimi inspiroval - resp. znovu nevynalézal kolo :-) Takže doporučuji přečíst.

Vlastnosti:

Problémy:

Kolik to stálo?

V srpnu 2021 jsem pořídil další 4 kusy panelů včetně montážního materiálu.

Položka Cena
Rozdíl ceny topné příruby 1f vs 3f 1400
Panely 13200
Montážní materiál 3670
MPPT regulátor 1030
Další 4 panely s příslušenstvím, úprava regulátoru, 8/2021 16008
Celkem 35308

Ke stažení

Zdrojáky, desky apod.

Statistika

Procenta vyjadřují poměr zdrojů (FV vs. EON) energie využitých na ohřev TUV. Čím vyšší číslo, tím více bylo využito k ohřevu vody slunce. Šedé pole bez procent vyjadřuje, že ohřev nebyl tento den vůbec potřeba.

05/2018 08.
81%
09.
59%
10.
63%
11.
75%
12.
85%
13.
76%
14.
88%
15.
11%
16.
83%
17.
32%
18.
69%
19.
69%
20.
79%
21.
91%
22.
79%
23.
100%
24.
96%
25.
68%
26.
87%
27.
81%
28.
89%
29.
93%
30.
57%
31.
87%
06/2018 01.
90%
02.
90%
03.
57%
04.
78%
05.
68%
06.
92%
07.
75%
08.
62%
09.
100%
10.
84%
11.
91%
12.
100%
13.
60%
14.
58%
15.
62%
16.
70%
17.
57%
18.
74%
19.
76%
20.
71%
21.
89%
22.
54%
23.
46%
24.
52%
25.
64%
26.
81%
27.
81%
28.
56%
29.
84%
30.
91%
07/2018 01.
79%
02.
95%
03.
96%
04.
99%
05.
87%
06.
44%
07.
78%
08.
64%
09.
70%
10.
41%
11.
69%
12.
73%
13.
71%
14.
84%
15.
82%
16.
74%
17.
76%
18.
35%
19.
80%
20.
67%
21.
75%
22.
46%
23.
62%
24.
88%
25.
67%
26.
100%
27.
90%
28.
100%
29.
80%
30.
95%
31.
82%
08/2018 01.
89%
02.
90%
03.
90%
04.
89%
05.
87%
06.
100%
07.
98%
08.
97%
09.
87%
10.
100%
11.
72%
12.
100%
13.
100%
14.
79%
15.
79%
16.
99%
17.
100%
18.
100%
19.
---%
20.
100%
21.
100%
22.
---%
23.
100%
24.
100%
25.
100%
26.
62%
27.
100%
28.
98%
29.
100%
30.
75%
31.
100%
09/2018 01.
32%
02.
60%
03.
---%
04.
43%
05.
89%
06.
96%
07.
97%
08.
86%
09.
100%
10.
100%
11.
83%
12.
95%
13.
84%
14.
20%
15.
81%
16.
93%
17.
100%
18.
100%
19.
100%
20.
100%
21.
100%
22.
80%
23.
35%
24.
77%
25.
52%
26.
95%
27.
74%
28.
91%
29.
77%
30.
92%
10/2018 01.
90%
02.
41%
03.
41%
04.
90%
05.
95%
06.
77%
07.
20%
08.
75%
09.
91%
10.
66%
11.
89%
12.
80%
13.
61%
14.
80%
15.
53%
16.
62%
17.
58%
18.
49%
19.
48%
20.
36%
21.
16%
22.
54%
23.
19%
24.
17%
25.
16%
26.
21%
27.
7%
28.
8%
29.
18%
30.
56%
31.
62%
11/2018 01.
18%
02.
46%
03.
2%
04.
37%
05.
42%
06.
49%
07.
32%
08.
4%
09.
5%
10.
7%
11.
2%
12.
11%
13.
5%
14.
44%
15.
51%
16.
39%
17.
42%
18.
18%
19.
10%
20.
3%
21.
3%
22.
4%
23.
1%
24.
0%
25.
2%
26.
3%
27.
19%
28.
28%
29.
51%
30.
26%
12/2018 01.
0%
02.
0%
03.
1%
04.
12%
05.
44%
06.
11%
07.
2%
08.
12%
09.
7%
10.
15%
11.
3%
12.
4%
13.
31%
14.
17%
15.
0%
16.
0%
17.
0%
18.
6%
19.
7%
20.
1%
21.
4%
22.
4%
23.
11%
24.
12%
25.
6%
26.
4%
27.
8%
28.
8%
29.
6%
30.
5%
31.
35%
01/2019 01.
2%
02.
8%
03.
5%
04.
0%
05.
2%
06.
4%
07.
8%
08.
5%
09.
7%
10.
5%
11.
45%
12.
2%
13.
8%
14.
14%
15.
3%
16.
40%
17.
26%
18.
24%
19.
33%
20.
9%
21.
35%
22.
8%
23.
13%
24.
2%
25.
21%
26.
2%
27.
21%
28.
0%
29.
0%
30.
0%
31.
0%
02/2019 01.
0%
02.
10%
03.
2%
04.
19%
05.
48%
06.
27%
07.
46%
08.
35%
09.
20%
10.
14%
11.
12%
12.
31%
13.
20%
14.
17%
15.
47%
16.
52%
17.
47%
18.
51%
19.
55%
20.
41%
21.
37%
22.
32%
23.
46%
24.
16%
25.
32%
26.
45%
27.
56%
28.
68%
03/2019 01.
19%
02.
26%
03.
24%
04.
41%
05.
34%
06.
58%
07.
52%
08.
31%
09.
20%
10.
9%
11.
36%
12.
66%
13.
34%
14.
33%
15.
27%
16.
29%
17.
55%
18.
31%
19.
36%
20.
42%
21.
57%
22.
62%
23.
71%
24.
60%
25.
48%
26.
40%
27.
47%
28.
29%
29.
67%
30.
63%
31.
50%
04/2019 01.
72%
02.
72%
03.
63%
04.
66%
05.
66%
06.
35%
07.
26%
08.
69%
09.
70%
10.
38%
11.
65%
12.
46%
13.
26%
14.
33%
15.
74%
16.
73%
17.
72%
18.
74%
19.
75%
20.
76%
21.
74%
22.
85%
23.
42%
24.
58%
25.
85%
26.
77%
27.
38%
28.
68%
29.
27%
30.
28%
05/2019 01.
83%
02.
77%
03.
36%
04.
61%
05.
22%
06.
36%
07.
73%
08.
85%
09.
30%
10.
59%
11.
63%
12.
22%
13.
38%
14.
48%
15.
11%
16.
19%
17.
73%
18.
76%
19.
61%
20.
39%
21.
40%
22.
13%
23.
22%
24.
81%
25.
82%
26.
79%
27.
81%
28.
18%
29.
36%
30.
60%
31.
83%
06/2019 01.
59%
02.
84%
03.
85%
04.
83%
05.
83%
06.
71%
07.
74%
08.
43%
09.
85%
10.
82%
11.
85%
12.
83%
13.
85%
14.
82%
15.
92%
16.
77%
17.
81%
18.
100%
19.
100%
20.
99%
21.
93%
22.
92%
23.
68%
24.
100%
25.
100%
26.
100%
27.
100%
28.
100%
29.
100%
30.
100%
07/2019 01.
100%
02.
100%
03.
100%
04.
100%
05.
87%
06.
94%
07.
99%
08.
84%
09.
83%
10.
91%
11.
92%
12.
35%
13.
51%
14.
100%
15.
81%
16.
96%
17.
100%
18.
100%
19.
100%
20.
100%
21.
100%
22.
100%
23.
100%
24.
100%
25.
100%
26.
100%
27.
61%
28.
60%
29.
93%
30.
66%
31.
84%
08/2019 01.
100%
02.
77%
03.
48%
04.
100%
05.
100%
06.
100%
07.
100%
08.
100%
09.
100%
10.
100%
11.
100%
12.
100%
13.
100%
14.
97%
15.
100%
16.
80%
17.
69%
18.
100%
19.
100%
20.
100%
21.
100%
22.
100%
23.
100%
24.
100%
25.
100%
26.
94%
27.
77%
28.
100%
29.
100%
30.
89%
31.
96%
09/2019 01.
93%
02.
20%
03.
95%
04.
100%
05.
99%
06.
70%
07.
10%
08.
29%
09.
61%
10.
94%
11.
100%
12.
100%
13.
93%
14.
89%
15.
100%
16.
85%
17.
59%
18.
90%
19.
71%
20.
75%
21.
81%
22.
76%
23.
69%
24.
77%
25.
29%
26.
72%
27.
37%
28.
32%
29.
76%
30.
50%
10/2019 01.
90%
02.
13%
03.
33%
04.
45%
05.
16%
06.
52%
07.
70%
08.
28%
09.
11%
10.
43%
11.
76%
12.
40%
13.
68%
14.
62%
15.
67%
16.
35%
17.
78%
18.
8%
19.
17%
20.
49%
21.
61%
22.
51%
23.
55%
24.
72%
25.
41%
26.
61%
27.
34%
28.
31%
29.
17%
30.
75%
31.
68%
11/2019 01.
61%
02.
9%
03.
15%
04.
26%
05.
5%
06.
54%
07.
21%
08.
4%
09.
7%
10.
15%
11.
5%
12.
1%
13.
1%
14.
31%
15.
16%
16.
4%
17.
28%
18.
2%
19.
23%
20.
8%
21.
1%
22.
4%
23.
35%
24.
33%
25.
33%
26.
1%
27.
0%
28.
7%
29.
7%
30.
26%
12/2019 01.
25%
02.
10%
03.
43%
04.
46%
05.
1%
06.
1%
07.
5%
08.
43%
09.
2%
10.
51%
11.
51%
12.
3%
13.
2%
14.
9%
15.
14%
16.
9%
17.
3%
18.
23%
19.
15%
20.
29%
21.
6%
22.
6%
23.
2%
24.
13%
25.
8%
26.
20%
27.
10%
28.
12%
29.
3%
30.
12%
31.
22%
01/2020 01.
37%
02.
14%
03.
1%
04.
6%
05.
39%
06.
31%
07.
18%
08.
31%
09.
4%
10.
7%
11.
12%
12.
37%
13.
5%
14.
1%
15.
1%
16.
5%
17.
10%
18.
0%
19.
1%
20.
29%
21.
28%
22.
19%
23.
40%
24.
1%
25.
2%
26.
1%
27.
2%
28.
2%
29.
18%
30.
11%
31.
20%
02/2020 01.
37%
02.
21%
03.
16%
04.
11%
05.
35%
06.
10%
07.
14%
08.
46%
09.
47%
10.
25%
11.
45%
12.
20%
13.
50%
14.
20%
15.
35%
16.
26%
17.
30%
18.
40%
19.
14%
20.
55%
21.
41%
22.
32%
23.
7%
24.
47%
25.
12%
26.
13%
27.
34%
28.
27%
29.
13%
03/2020 01.
19%
02.
51%
03.
5%
04.
54%
05.
60%
06.
13%
07.
16%
08.
50%
09.
48%
10.
54%
11.
10%
12.
48%
13.
56%
14.
55%
15.
60%
16.
62%
17.
40%
18.
61%
19.
61%
20.
41%
21.
9%
22.
41%
23.
63%
24.
65%
25.
60%
26.
33%
27.
63%
28.
76%
29.
39%
30.
75%
31.
52%
04/2020 01.
73%
02.
68%
03.
67%
04.
48%
05.
69%
06.
73%
07.
75%
08.
82%
09.
78%
10.
71%
11.
57%
12.
68%
13.
49%
14.
62%
15.
70%
16.
76%
17.
74%
18.
71%
19.
26%
20.
82%
21.
82%
22.
82%
23.
76%
24.
79%
25.
70%
26.
66%
27.
79%
28.
72%
29.
38%
30.
80%
05/2020 01.
64%
02.
65%
03.
66%
04.
79%
05.
78%
06.
62%
07.
82%
08.
74%
09.
73%
10.
64%
11.
61%
12.
81%
13.
37%
14.
41%
15.
20%
16.
75%
17.
66%
18.
85%
19.
72%
20.
83%
21.
81%
22.
83%
23.
19%
24.
57%
25.
57%
26.
53%
27.
75%
28.
49%
29.
49%
30.
65%
31.
12%
06/2020 01.
57%
02.
77%
03.
86%
04.
84%
05.
32%
06.
68%
07.
61%
08.
24%
09.
84%
10.
23%
11.
62%
12.
83%
13.
84%
14.
75%
15.
83%
16.
78%
17.
61%
18.
42%
19.
20%
20.
16%
21.
14%
22.
46%
23.
84%
24.
50%
25.
81%
26.
65%
27.
75%
28.
84%
29.
27%
30.
84%
07/2020 01.
85%
02.
73%
03.
59%
04.
77%
05.
83%
06.
90%
07.
93%
08.
81%
09.
66%
10.
92%
11.
27%
12.
91%
13.
86%
14.
92%
15.
90%
16.
57%
17.
86%
18.
20%
19.
53%
20.
90%
21.
71%
22.
85%
23.
75%
24.
77%
25.
53%
26.
68%
27.
91%
28.
92%
29.
91%
30.
91%
31.
91%
08/2020 01.
92%
02.
89%
03.
31%
04.
15%
05.
40%
06.
84%
07.
91%
08.
93%
09.
90%
10.
90%
11.
89%
12.
90%
13.
94%
14.
89%
15.
100%
16.
100%
17.
100%
18.
100%
19.
100%
20.
100%
21.
100%
22.
100%
23.
89%
24.
91%
25.
91%
26.
91%
27.
87%
28.
88%
29.
58%
30.
64%
31.
50%
09/2020 01.
12%
02.
81%
03.
90%
04.
60%
05.
76%
06.
19%
07.
57%
08.
91%
09.
91%
10.
53%
11.
49%
12.
73%
13.
75%
14.
79%
15.
85%
16.
88%
17.
46%
18.
84%
19.
80%
20.
81%
21.
76%
22.
75%
23.
53%
24.
69%
25.
13%
26.
20%
27.
41%
28.
4%
29.
15%
30.
26%
10/2020 01.
15%
02.
52%
03.
56%
04.
51%
05.
22%
06.
62%
07.
46%
08.
55%
09.
44%
10.
37%
11.
34%
12.
4%
13.
4%
14.
3%
15.
39%
16.
4%
17.
10%
18.
18%
19.
39%
20.
43%
21.
33%
22.
52%
23.
20%
24.
23%
25.
6%
26.
6%
27.
3%
28.
42%
29.
8%
30.
4%
31.
6%
11/2020 01.
2%
02.
7%
03.
16%
04.
10%
05.
43%
06.
35%
07.
53%
08.
6%
09.
5%
10.
2%
11.
1%
12.
3%
13.
11%
14.
2%
15.
2%
16.
3%
17.
23%
18.
41%
19.
1%
20.
29%
21.
38%
22.
27%
23.
4%
24.
3%
25.
1%
26.
1%
27.
1%
28.
4%
29.
6%
30.
5%
12/2020 01.
6%
02.
20%
03.
0%
04.
3%
05.
23%
06.
18%
07.
1%
08.
0%
09.
4%
10.
3%
11.
1%
12.
1%
13.
2%
14.
6%
15.
1%
16.
2%
17.
0%
18.
1%
19.
0%
20.
0%
21.
1%
22.
0%
23.
18%
24.
0%
25.
10%
26.
3%
27.
40%
28.
8%
29.
41%
30.
3%
31.
42%
01/2021 01.
1%
02.
12%
03.
2%
04.
1%
05.
1%
06.
1%
07.
3%
08.
17%
09.
8%
10.
30%
11.
22%
12.
5%
13.
6%
14.
15%
15.
15%
16.
17%
17.
29%
18.
10%
19.
10%
20.
37%
21.
30%
22.
11%
23.
4%
24.
8%
25.
9%
26.
28%
27.
26%
28.
16%
29.
2%
30.
7%
31.
39%
02/2021 01.
54%
02.
4%
03.
5%
04.
5%
05.
13%
06.
1%
07.
0%
08.
3%
09.
7%
10.
1%
11.
1%
12.
18%
13.
43%
14.
48%
15.
58%
16.
2%
17.
27%
18.
36%
19.
9%
20.
8%
21.
3%
22.
4%
23.
22%
24.
41%
25.
50%
26.
35%
27.
17%
28.
45%
03/2021 01.
42%
02.
44%
03.
44%
04.
15%
05.
12%
06.
54%
07.
63%
08.
20%
09.
52%
10.
54%
11.
17%
12.
50%
13.
40%
14.
21%
15.
43%
16.
41%
17.
51%
18.
42%
19.
29%
20.
30%
21.
12%
22.
33%
23.
21%
24.
7%
25.
65%
26.
58%
27.
34%
28.
28%
29.
41%
30.
64%
31.
63%
04/2021 01.
65%
02.
32%
03.
47%
04.
39%
05.
61%
06.
44%
07.
41%
08.
45%
09.
68%
10.
67%
11.
56%
12.
52%
13.
15%
14.
43%
15.
32%
16.
31%
17.
---%
18.
0%
19.
28%
20.
45%
21.
76%
22.
57%
23.
66%
24.
69%
25.
60%
26.
66%
27.
69%
28.
70%
29.
48%
30.
61%
05/2021 01.
66%
02.
29%
03.
53%
04.
68%
05.
41%
06.
57%
07.
53%
08.
65%
09.
70%
10.
68%
11.
70%
12.
68%
13.
15%
14.
27%
15.
62%
16.
58%
17.
24%
18.
58%
19.
55%
20.
62%
21.
60%
22.
34%
23.
31%
24.
53%
25.
30%
26.
68%
27.
53%
28.
62%
29.
62%
30.
32%
31.
61%
06/2021 01.
63%
02.
68%
03.
67%
04.
92%
05.
75%
06.
91%
07.
92%
08.
100%
09.
100%
10.
94%
11.
63%
12.
71%
13.
75%
14.
85%
15.
93%
16.
100%
17.
100%
18.
100%
19.
100%
20.
100%
21.
85%
22.
100%
23.
87%
24.
100%
25.
100%
26.
86%
27.
100%
28.
100%
29.
100%
30.
100%
07/2021 01.
98%
02.
52%
03.
58%
04.
91%
05.
86%
06.
100%
07.
100%
08.
92%
09.
100%
10.
100%
11.
100%
12.
83%
13.
97%
14.
56%
15.
84%
16.
100%
17.
83%
18.
94%
19.
73%
20.
51%
21.
95%
22.
100%
23.
88%
24.
97%
25.
65%
26.
82%
27.
100%
28.
100%
29.
100%
30.
100%
31.
86%
08/2021 01.
53%
02.
100%
03.
100%
04.
97%
05.
12%
06.
72%
07.
100%
08.
59%
09.
89%
10.
93%
11.
95%
12.
98%
13.
100%
14.
100%
15.
100%
16.
100%
17.
100%
18.
100%
19.
100%
20.
100%
21.
100%
22.
100%
23.
100%
24.
100%
25.
100%
26.
100%
27.
100%
28.
95%
29.
100%
30.
100%
31.
74%
09/2021 01.
100%
02.
100%
03.
100%
04.
100%
05.
100%
06.
100%
07.
100%
08.
100%
09.
100%
10.
100%
11.
100%
12.
100%
13.
100%
14.
100%
15.
100%
16.
98%
17.
100%
18.
56%
19.
85%
20.
48%
21.
91%
22.
41%
23.
100%
24.
97%
25.
100%
26.
88%
27.
52%
28.
100%
29.
55%
30.
100%
10/2021 01.
100%
02.
100%
03.
91%
04.
92%
05.
100%
06.
6%
07.
20%
08.
100%
09.
59%
10.
64%
11.
100%
12.
100%
13.
52%
14.
83%
15.
60%
16.
64%
17.
65%
18.
58%
19.
100%
20.
100%
21.
52%
22.
94%
23.
63%
24.
68%
25.
100%
26.
100%
27.
100%
28.
100%
29.
100%
30.
74%
31.
70%
11/2021 01.
80%
02.
21%
03.
12%
04.
54%
05.
72%
06.
66%
07.
65%
08.
47%
09.
94%
10.
97%
11.
11%
12.
4%
13.
5%
14.
19%
15.
39%
16.
74%
17.
7%
18.
32%
19.
11%
20.
17%
21.
5%
22.
10%
23.
91%
24.
25%
25.
8%
26.
1%
27.
0%
28.
1%
29.
23%
30.
15%
12/2021 01.
6%
02.
13%
03.
78%
04.
9%
05.
2%
06.
9%
07.
49%
Výroba FV 4060.754 kWh
Spotřeba EON 3919.039 kWh
Poměr FV vs. EON 51 %
Celkem ohřev TUV 7979.793 kWh
Průměrná denní spotřeba bojleru 6.11 kWh

Odhad návratnosti

Do 8/2021 byly zapojeny 4 panely, poté 8 panelů.

Rok Výroba FV Cena NT Počet dní provozu Úspora
2018 656.201 kWh 2.8 Kč/kWh 237 1837 Kč
2019 1053.399 kWh 3.15 Kč/kWh 364 3318 Kč
2020 1056.277 kWh 3.15 Kč/kWh 365 3327 Kč
2021 1294.877 kWh 3.3 Kč/kWh 340 4273 Kč
CELKEM 4060.754 kWh 1306 12755 Kč
Aktuální pokrytí nákladů 36.12 %
Odhad celkové návratnosti 9.6 let