Úpravy CB stanice Elix Giant

11.05.1999

Tato stanice se ihned po uvedení na trh stala velkou bombou a o to vetší byla i tehdy, jakmile se její cena přiblížila třítisícové hranici. O tom, že se jedná o kvalitní stanici svědčí i fakt, že ji tady ve Šternberku vlastní dost lidí. Vyniká především poměrně slušnou citlivostí a selektivitou. Ale aby jste si nemysleli, že jsem od Elixu za napsaní takové chvály něco dostal, tak uvedu fakt, že to celé je v porovnání ze stanicemi stejné cenové kategorie. I Giant má totiž nějaké ty mouchy. V prve řadě se mi nelibí funkce SCAN, protože u většiny stanic funguje tak, že nastavíme squelch a stiskneme scan. Až se objeví nějaký signál scanování se na několik sekund zastaví. Stiskneme-li potom dvakrát SCAN, scanování se opět rozběhne. U Gianta tomu tak ale není. Vždycky před rozběhem musíme vyčkat těch několik sekund. Vypínání také mohlo být vyřešeno lépe, protože při vypínání musíme držet tl. PWR téměř 3 sekundy a to je celkem nepříjemné. Kladně musím hodnotit přepínání kanálů, protože opravdu všechny způsoby funguji velmi dobře. Jinak tu uvádím některé tipy pro zpříjemnění provozu stanice Elix Giant. Pokud si na ne netroufáte, tak vězte, že stanici dali dohromady lidé a ne marťani.

Rozšíření na 24 kanálů

Odšroubujte kryty a přední panel s mikroprocesorem. Tento přední panel si uchopte tak, aby bylo vidět na plošný spoj a v levém horním rohu (osově pod tlačítkem FC) je několik odporů. Podívejte se na ně a ten co je nejblíže u rohu odstraňte. To je celé. Kdyby vám to nešlo, tak pracovníci Elixu vám to zcela ochotně udělají, ale jejich sazba je 400,-Kč za 1odpor. Myslím že toto zvládne i začátečník.

Poznámka od firmy Elix: Sazba 400 Kč není jen za 1 odpor, ale za kompeltní proměření a seřízení rozšířené stanice na Rohde SCHWARZ CMS-50 tak, aby chodila lépe i v rozšířeném pásmu. Trvá to asi 2 hodiny a cena je proto úměrná.

Zvýšení výkonu

Pokud uznáváte heslo - Čím víc, tím lépe - tak teď zpozorněte. Z Gianta se dá při troše snahy vymačkat až 10W. Jak na to? Celý koncový stupeň je napájen přes stabilizátor asi 9V. Nemusím určitě připomínat, že čím vyšší napětí, tím vyšší výkon. Nehledejte stabilizátor, protože ten napájí i jiné obvody, ale poslední dva koncové tranzistory. Zjednodušené schéma je zde:

Odstraníme tedy přívod ke stabilizátoru a místo něj přivedeme na obě cívky přímé napájecí napětí. Změna je znát hned. Už při 12V vysíláme výkonem cca. 8W a při 14V asi 10W. Doporučuji umístit na budící tranzistor nějaký malý chladič, protože při maximálním výkonu se poměrně hodně hřeje.

Selektivní volba

Pokud si do stanice nainstalujete selektivní volbu je dobré využívat ji a být stále na příjmu. Máte-li však stanici v pokoji nebo ložnici, je nepříjemné to, že stanice svítí a i pod squelchem trochu šumí. Já jsem to vyřešil následovně. Zrušil jsem tlačítko FC oškrabáním přívodu ke kontaktním ploškám tlačítka a na tyto plošky připájel dva tenké drátky, které jsem zapojil místo tlačítka PWR. Nyní máme PWR tlačítko s nápisem FC a volně oranžové tlačítko. Funkce FC je odpojena natrvalo. Pro chod selektivky je potřeba, aby se při vypínání odpojil reproduktor, osvětleni displeje a stanice skočila na nějaký nastavený kanál. Toho je dosáhnuto tímto obvodem:

Tlačítko ve schématu je vlastně naše oranžové tlačítko. Relé svými kontakty odpojuje osvětlení a reproduktor a vývody Tl.M1 a Tl.M2 jsou připojeny na tlačítko "1" ("M1"). Funkce je následující. Po stisknutí tlačítka ON/OFF relé přitáhne, připojí se reproduktor a osvětlení. Po opětovném stisknutí ON/OFF se odpojí reproduktor, osvětleni a na krátkou dobu se přes kondenzátor a tranzistor sepne tl."1" a vyvolá se daná paměť. Takže můžeme hovořit kdekoliv a po vypnutí stanice se vždy nastaví kanál uložený v paměti 1.

Upozornění

Pokud se rozhodnete k jakýmkoli úpravám, tak činíte na vlastní riziko....