Externí watchdog pro Raspberry Pi 2

30.05.2015

Interní watchdog

Raspberry Pi má interní watchdog, který se dá aktivovat poměrně snadno a to natažením modulu bcm2708_wdog

modprobe bcm2708_wdog

Aby došlo k natažení modulu po rebootu, stačí přidat jeden řádek do /etc/modules

echo "bcm2708_wdog" >> /etc/modules

Watchdog se spustí zasláním nějakého znaku /dev/watchdog.

echo 1 > /dev/watchdog

Toto zasílání je poté třeba opakovat každých 10 sekund - v opačném případě watchdog Raspberry Pi natvrdo resetuje. Níže uvedenou dávku je dobré přídat do /etc/rc.local - tedy do skriptu, který se spustí po bootu.

nohup while true; do echo 1 > /dev/watchdog; sleep 10; done; &

Problémy

Jelikož potřebuji, aby byl watchdog nezávislý a netrpěl výše uvedenými faily, rozhodl jsem se spáchat jeho externí variantu.

Externí watchdog

Schéma

Význam bodů:

Funkce

Funkci zajišťuje firmware v ATtiny85. Funkce je primitivní - v nekonečné smyčce běží čítač, který po dosažení určité hodnoty (70 sekund a 5 minut) provede reset Raspberry. Aby k resetu nedocházelo, je potřeba, aby Rasperry periodicky tento čítač resetoval. To se děje tak, že vstup označená CCIN (Clear Counter INput) je připojen k nějakému GPIO pinu a tento pin periodicky (1x za minutu) stáhne defaultní log. 1 na 0 (minimálně na 20ms). Log. jednička je na CCIN proto, že Atmel má tento pin nastaven jako vstup se zapnutým pullupem. Aby si mohl Raspberry zjistit, že Atmel žije a že došlo k resetu čítače, je z Atmelu vyveden signál FEEDBACK. Jedná se o výstup, který kopíruje vstup CCIN. Pokud je CCIN na log.0, tak je i FEEDBACK log.0 a naopak. Výstup FEEDBACK je nakofigurován jako otevřený kolektor - opovídající vstup na Raspberry musí mít u příslušného vstupu nastaven pullup.

Po zapnutí napájení je nastaven timeout na 5 minut. Během této doby musí Raspbbery nabootovat a spustit se dávka, která bude každých 60 sekund odesílat impuls na CCIN. Po obdržení prvního impulzu se timeout přepne na 70 sekund - tedy došlo ke spuštění zmíněné dávky, která bude čítač periodicky mazat. Pokud Raspberry zatuhne, do 70-ti sekund se provede tvrdý reset. Po provedení resetu se nastaví opět dlouhý timeout 5 minut a to proto, aby měl Raspberry dost času nabootovat i s případnou kontrolou filesystému.

V případě, že je nutné provést reboot OS ručně a je pravděpodobnost, že se to nestihne do 70-ti sekund, je možné přepnout na dlouhý interval následujícím způsobem: stačí poslat 5 po sobě jdoucích impulzů na CCIN s tím, že čas mezi jednotlivými impulzy bude menší jak 2 sekundy.

Raspbian

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import RPi.GPIO as GPIO
import time
import sys

# -- board pin's numbers --
CCIN=7
FEEDBACK=21

# -- main gpio settings --
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(CCIN, GPIO.IN)
time.sleep(0.03)
GPIO.setup(FEEDBACK, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

# -- get count of repeats --
try:
 rpt = int(sys.argv[1])
except Exception:
 rpt = 1

# -- send impulses to CCIN --
for i in range(rpt):

 # -- feedback before --
 confirmed = True
 if GPIO.input(FEEDBACK)!=1:
  confirmed = False

 # -- falling edge --
 GPIO.setup(CCIN, GPIO.OUT)
 GPIO.output(CCIN, 0)
 time.sleep(0.03)

 # -- feedback during --
 if GPIO.input(FEEDBACK)!=0:
  confirmed = False

 # -- rising edge --
 GPIO.setup(CCIN, GPIO.IN)
 time.sleep(0.03)

 # -- feedback after --
 if GPIO.input(FEEDBACK)!=1:
  confirmed = False

 print "RPiwdt:",
 if confirmed:
  print "Feedback confirmed"
 else:
  print "Feedback failed"

Ke stažení

Zdrojáky a vše ostatní