Hlasovka - selektivní volba pro devátý kanál CB

05.10.2001

K vývoji této speciální selektivní volby mě vedl nápad Salamandra Šternberk umístit na městskou policii CB radiostanici a umožnit tak využití i tohoto pásma k záchranným účelům. Jelikož jsem nechtěl, aby to byla obyčejná selektivka, která pouze po vyťukání čísla zazvoní a jinak nic jiného, rozhodl jsem se ji obohatit o audio hlásku a selekci volaných čísel na pultu městské policie.

Jak to tedy funguje?

Princip je velmi jednoduchý. V ovládacím programu je definováno 5 čísel a to 112 (euro), 150 (požárníci), 155 (sanitka), 156 (městská policie), 158 (policie). Po vyťukání jednoho z těchto pěti čísel se ozve do éteru hlasová zpráva „ Dovolali jste se na městskou policii, po přihlášení operátora nahlaste své jméno, místo, kde se nacházíte a důvod vašeho volání“, poté začne blikat LED dioda volaného čísla ( v případě 112 budou blikat všechny) a současně se spustí akustický alarm, který ovšem není slyšet v éteru, ale pouze na policii. Poplach se zruší zaklíčováním přítomným policistou.
Jako testovací číslo jsem zvolil 321 na které selektivka zareaguje zaklíčováním a několikerým pípnutím.

Z čeho je to postaveno?

Základem je mikrokontrolér PIC16C84 (musí se naprogramovat), který ovládá úplně všechny funkce zařízení. Jako dekodér DTMF na BCD jsem použil osvědčený CM8870, ze kterého je také využíván taktovací kmitočet pro PIC. Jako zdroj audiosignálu je použit modul VM888, do kterého se vejde až 20sec zpráva.

Význam vývodů

AUDIO – vstup audio signálu z demodulátoru (tzn. ještě před squelchem)
MOD – výstup rogerbeepu a hlásky. Zapojuje se třeba na trimr pro nastavování síly modulace
SPK – výstup alarmu. Zapojí se přímo na audio koncový stupeň (nesmí na to mít vliv regulace hlasitosti)
TX – výstup zaklíčování. Zpravidla se to dělá tak, že se přeruší vodič z mikrofonního konektoru, který po připojení na zem zaklíčuje stanici a tento zapojí se na tento TX vývod.
PTT – vstup zaklíčování od mikrofonu.
+12V – napájení (min. 7V a max. 20)
GND – zem

Ovládací program pro PIC

Vzhledem k tomu, že jsem tuto konstrukci dodělával až na poslední chvíli, nestihl jsem dodělat programovací procedury pro vložení čísel a ani externí nastavení doby přehrávání hlásky. Tedy selektivka má pevně nastaveny čísla 112,150,155,156,158 pro alarm a 321 pro test. Délka na hlásku je 10 sekund. Pokud budete chtít provést jakékoliv změny, napište mi.

Downloady

DPS
Rozmístění součástek
Dokumentační soubor (software atd..)