Antény

12.01.1999

Dobrá anténa je jedním ze základních prvků přenosového řetězce, který vf-výkon vyrobený vysílačem dokáže bezeztrát vyzářit do okolního prostoru. Tedy úplně bezeztrát to nikdy nebude, ale co je dokonalé, že? Jeden můj kamarád říká, že nejlepší anténa je zesilovač, ale tím se raději neřiďte. Tedy pojďme na to.

Každá anténa je určená pro jiné frekvenční pásmo, protože každá frekvence má jinou vlnovou délku. Pokud má anténa fungovat dobře, pak musí být navržena přesně na tuto vlnovou délku. V opačném případě dochází k nepřízpusobení a anténa začne vykazovat horší parametry a vyzáří tím i menší množství vf-energie. Dalším kritériem je inpedance antény. Ta musí být stejná jako je inpedance výstupu koncového stupně. Ptáte se proč? To proto, aby koncový stupeň mohl pracovat do své jmenovité zátěže plným výkonem. V případě velké odchylky od předepsané inpedance se opět zhorší parametry celého řetězce. Parametry o kterých jsem psal se dají vyjádřit jako PSV(SWR), což je poměr stojatých vln. Pokud je anténa nepřizpůsobená, tak část enerige se odrazí zpět do koncového stupně.Čím je PSV nižší, tím je přizbůsobení vysílač-anténa lepší. Měřiče PSV se dají snadno postavit (viz CB report A-Radia) nebo koupit (cca. 250,-Kč). Zapojují se mezi vysílač a anténu. Dobrým PSV je 1:1,0 až 1:1,8. Pokud chcete více experimentovat, tak ve zmíněném CB reportu v A-Radiu je tato problematika rozebrána dosti podrobně. Na této stránce jsem chtěl pouze nastínit, že něco takového existuje.

Nejvhodnější anténa pro vysílání na VKV je typ GROUNDPLANE. Inpedance takovéto antény je asi 75ohm (lze ji ovlivňovat nahýbáním radiálů). Je to jednoduchá anténa a podle mě plně postačuje. Její výhodou je snadná zhotovitelnost a všesměrovost.

Dalším typem jednoduché antény je klasický půlvlnný dipól:


Lambda je uprostřed pásma 88-108MHz asi 3,06m


Pokud vlastníte nějakou směrovou anténu typu Yagi, ta musíte požít symetrizační člen z 300ohm na 75(50)ohm. To však platí u všech antén, které mají složený dipól. Vypadá takto: