Program Service Name

12.05.2000

Nejprve si musíme dle tabulky vyhledat data, která odpovídají jednotlivým písmenům a napíšeme si je přehledné tabulky dole. Pozor - znaků může být maximálně 8.

Protože máme k dispozici v jedné skupině pro data pouze 2x16 bitů a jedno písmenko je 8-bitová záležitost, můžeme v ní přenést pouze 4 znaky. Z toho vyplývá, že budeme muset použít skupiny 2. A jak dekodér pozná to, že chci zapsat první nebo druhou čtveřici znaků? Na to slouží v blocích B přepínací bit mezi těmito čtveřicemi.

Datový přenos bude vypadat takto:

Druhá skupina dat je úplně stejná až na bit CH v bloku B. Ten v případě že chceme zapsat horní část názvu, tak ho změníme na 1. Ovšem pak se změní i kontrolní slovo. Výsledek tedy bude JEREVAN_

Tímto jsme vytvořili data, která stačí vysílat, aby se na přijímací straně objevil název stanice