PHP a autentizace proti Active Directory

06.06.2011
// ============================================================================================
// Trida pro autorizaci proti AD 
// ============================================================================================

class ad_auth {

 // implicitni nastaveni 
 var $ldap_server = "192.168.1.10";
 var $error_messages = array();
 var $domain = "mojedomena.cz";
 var $ldap_user_jmeno = "";
 var $ldap_user_dn = "";
 var $ldap_user_username = "";
 var $ldap_user_ingroups = array();
 var $ldap_search_root = "DC=mojedomena,DC=cz";
 
 
 // ------------------------------------------------------------------------------------------
 // metoda na provedeni autorizace proti LDAP serveru
 // ------------------------------------------------------------------------------------------
 function auth($username, $password, $agroups=none) {

  // uprava uzivatelskeho jmena a hesla
  $username = preg_replace("/.*\\\/", "", $username);
  $username = preg_replace("/@.*/", "", $username);
  $username = $this->mrpropper($username);
  $password = $this->mrpropper($password);

  // vytvoreni spojeni k LDAP serveru
  $ldap_connection = ldap_connect($this->ldap_server);
  if(!$ldap_connection) {
   array_push($this->error_messages, "Připojení k $this->ldap_server je nedostupné");
   return false;
  } 

  // nastaveni parametru pro komunikaci s MSAD
  @ldap_set_option($ldap_connection, LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, 3); // AD podporuje LDAPv3
  @ldap_set_option($ldap_connection, LDAP_OPT_REFERRALS, 0);     // pro AD vyp referrals

  // autentizace
  $res = @ldap_bind($ldap_connection, "$username@$this->domain", $password);
  if( ($res === false) || (strlen($username)<1) ) {
   array_push($this->error_messages, "chybné uživatelské jméno nebo heslo");
   @ldap_close($ldap_connection); 
   return false; 
  } 
  
  // vyhledani uzivatele v LDAP, vystup do pole entries
  $rec = ldap_search($ldap_connection, $this->ldap_search_root, "samaccountname=$username"); 
  $entries = ldap_get_entries($ldap_connection, $rec);
  
  // zjisteni jmena uzivatele
  $this->ldap_user_jmeno = iconv('utf8', 'cp1250' . '//IGNORE', $entries[0][displayname][0]);
  
  // zjisteni DN
  $this->ldap_user_dn = iconv('utf8','cp1250'.'//IGNORE', $entries[0][distinguishedname][0]);
  
  // zjisteni skupin do kterych uzivatel patri
  $amemberof = $entries[0][memberof];
  if( is_array($amemberof) ) {
   unset($amemberof[count]);
   foreach ($amemberof as $skupina) {
    $skupina = iconv('utf8', 'cp1250' . '//IGNORE', $skupina);
    $skupina = eregi_replace ( ",.*" , "" , $skupina);
    $skupina = eregi_replace ( ".*=" , "" , $skupina );
    array_push($this->ldap_user_ingroups, $skupina);
   }  
  }
  
  // overovani clenstvi ve skupine (skupinach)
  $retval = true;
  if( is_array($agroups) ) {
   foreach ($agroups as $skupina) {
    if( !in_array($skupina, $this->ldap_user_ingroups) ) {
     array_push($this->error_messages, "uživatel není členem $skupina");
     $retval = false;
    } 
   }
  }
  
  // odpojeni od LDAP serveru
  @ldap_close($ldap_connection);
  $this->ldap_user_username = $username; 
  return($retval);
 
 }
 // ------------------------------------------------------------------------------------------ // ------------------------------------------------------------------------------------------
 // metoda na odstraneni nepeknych znaku z pripadneho formulare
 // ------------------------------------------------------------------------------------------
 function mrpropper($data) {
  $string = strip_tags($data);
  $string = stripslashes($string);
  $string = str_replace("'", "\'", $string);
  $string = str_replace('"', '\"', $string);
  return($string); 
 }
 // ------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
}


// nastaveni komunikace s LDAP 
$ad = new ad_auth();
$ad->ldap_server = "192.168.100.1";
$ad->domain = "mamot.net";
 
// provedeni autentizace
if ( !$ad->auth($uzivatel, $heslo) ) {
 echo "Nenalezen uživatel s těmito přihlašovacími údaji.";
}