Výpočet plochy a délek symetrické valbové střechy

15.11.2015

Vstupní hodnoty

Podmínky: x>=y, uhel>0

x /var/www/walda/web/ruzne/valba/index.php on line 21
" size="5"> m
y /var/www/walda/web/ruzne/valba/index.php on line 25
" size="5"> m
úhel /var/www/walda/web/ruzne/valba/index.php on line 29
" size="2"> °
 

Warning: Undefined array key "x" in /var/www/walda/web/ruzne/valba/index.php on line 39