Výpočet plochy a délek symetrické valbové střechy

15.11.2015

Vstupní hodnoty

Podmínky: x>=y, uhel>0

x m
y m
úhel °
 

Notice: Undefined index: x in /var/www/walda/web/ruzne/valba/index.php on line 39